Mokymosi programa

 

Ši programa padės padidinti darbuotojų prisitaikymą prie greitai besikeičiančių sąlygų ir plėtros bei paskatins Europos maisto politikos skalidą bei įgyvendinimą, siekiant geriau apsaugoti klientų sveikatą bei apsaugoti darbuotojus nuo galimų rizikos faktorių. 

Autoriai: Nastasia Belc, Claudia Moșoiu, Adrian Romedea, Gabriel Mustățea, Maria Șandric

Tikslas: susipažinti su valymo ir dezinfekavimo sektoriaus pagrindais. Šio sektoriaus svarba, darbo aplinka bei egzistuojančiomis problemomis. Paaiškinti valymo ir dezinfekcijos svarbą maisto gaminimo industrijoje.

Uždaviniai:

 1. Suprasti valymo sektoriaus svarbą ir jį supančią aplinką.
 2. Informuoti apie pramonės įmonių valymą, darbuotojų sveikatos saugą ir sveikatą įtakojančius veiksnius.

Trukmė: 2 valandos

Mokymo metodai: tiesioginis, elektroninis mokymasis

Autoriai: Franklin Georgsson, Margeir Gissurarson

Tikslas: pateikti studentams bendrą apžvalgą apie pagrindinius biologinius, cheminius ir fizinius pavojus, susijusius su žaliavomis, maisto gamyba ir maisto tvarkymu.  Kaip reglamentuojama maisto sauga ir naudojamos maisto saugos valdymo sistemos, pavyzdžiui RVASVT.

Uždaviniai:

 1. Sužinoti apie per maistą plintančias ligas ir per maistą plintančių ligų klasifikaciją. Kaip mes apibrėžiame maisto saugą?
 2. Žinoti, kokios yra didžiausios su maisto sauga susijusios problemos
 3. Suprasti, kaip maisto rizika ir pavojai nuolat keičiasi dėl įvairių patobulinimų
 4. Suprasti, kaip naudoti RVASVT sistemą ir maisto saugos valdymo sistemas maisto perdirbimo įstaigose, kad būtų kontroliuojama maisto kokybė.

Trukmė: 2 valandos

Mokymosi būdai: tiesioginis, elektroninis mokymasis

Autoriai: Franklin Georgsson, Margeir Gissurarson

Tikslas: pateikti studentams bendrą apžvalgą apie pagrindinius maisto higienos principus ir kaip maisto laikymas bei tvarkymas gali turėti įtakos maisto saugai. Suvokti asmeninės higienos ir apsaugos priemonių svarbą ruošiant ir apdirbant maistą.

Uždaviniai:  

 1. Sužinoti apie pagrindinius maisto laikymo bei tvarkymo principus. Žinoti, kokios yra didžiausios su maisto sauga susijusios problemos. 
 2. Suvokti kryžminės taršos šaltinį ir kaip to galima išvengti.
 3. Sužinoti apie ryšius tarp geros asmeninės higienos ir infekcijos patekimo būdų.
 4. Suvokti, kokias galima naudoti apsaugos priemones, siekiant užtikrinti maisto saugą.

Trukmė: 2 valandos

Mokymosi būdai: tiesioginis, elektroninis mokymasis

Autoriai: Carmen Donet, Alma Milvaq

Tikslas: sužinoti apie valymo ir dezinfekcijos pagrindus maisto pramonėje, valymo ir dezinfekcijos metodus bei naudojamas chemines medžiagas ir įrangą.

Uždaviniai:

 1. Suvokti pagrindinius skirtumus tarp valymo ir dezinfekcijos.
 2. Sugebėti pasirinkti valymo ir dezinfekcijos procedūras pagal valomų daiktų tipą.
 3. Išmokti pasirinkti tinkamiausią cheminį gaminį priklausomai nuo taršos lygio ir tipo.
 4. Susipažinti su pagrindine maisto pramonėje valymui ir dezinfekcijai naudojama įranga.

Trukmė: 2 valandos

Mokymosi būdai: tiesioginis, elektroninis mokymasis

Autoriai: Carmen Donet, Alma Milvaques

Tikslas: sužinoti apie purvo sudėtingumą maisto pramonėje, kad būtų galima pasirinkti atitinkamą higienišką išplanavimą ir kurti bei sėkmingai atlikti valymo ir dezinfekcijos planus, taip pat stebėjimo veiklą.

Uždaviniai:

 1. Susipažinti su pagrindiniais maisto pramonėje sutinkamais purvo tipais.
 2. Suvokti mašinų, indų ir patalpų išplanavimo svarbą, norint pasiekti aukščiausią higienos lygį.
 3. Suvokti pagrindinius valymo ir dezinfekcijos plano aspektus.
 4. Žinoti, ką reiškia valymo ir dezinfekcijos stebėjimas ir skirtingus jo atlikimo būdus.

Trukmė: 2 valandos

Mokymosi būdai (mišrus, tiesioginis, elektroninis mokymasis, savarankiškas mokymasis ir t. t.): 

Autoriai:  Gudjon Thorkelsson, Claudia Mosoiou,  Carmen Donet, Alma Milvaques

Tikslas: susipažinti su pagrindinėmis keturių maisto sub-sektorių, specializuotas valymas ir dezinfekcijos procedūrų savybėmis, siekiant aukščiausios  maisto kokybės ir saugumo.

Uždaviniai:

 1. Susipažinti su svarbiausiomis vaisių ir daržovių apdorojimo sektoriaus savybėmis bei specifinėmis valymo ir dezinfekcijos savybėmis taikomomis šiam sektoriui.
 2. Sužinoti pagrindines mėsos industrijos charakteristikomis ir specifinėmis valymo ir dezinfekcijos procedūromis, taikomomis šiame sektoriuje.
 3. Sužinoti svarbiausias gėrimų ir pieno industrijų savybes ir specifines valymo ir dezinfekcijos procedūras, taikomas šiame sektoriuje.
 4. Susipažinti su pagrindinėmis žuvinininkystės charakteristikomis ir specifinėmis valymo ir dezinfekcijos procedūromis, taikomomis šiame sektoriuje.

Trukmė: 2 valandos

Mokymosi metodai (mišrus, akivaizdinis, savarankiškas ir kt.): 

Autorius: Concha Įvila

Tikslas: pateikti studentams atliekų tvarkymo apžvalgą, paaiškinant atliekų rūšis, ES reglamentus ir esamus skirtingus atliekų apdorojimo procesus.

Uždaviniai:

 1. Atliekų apibrėžimas, ES reglamentai;
 2. Atliekų rūšys: komunalinės, pramoninės, pavojingos atliekos, statybų ir griovimo, žemės ūkio, kasybos, pakavimo medžiagų atliekos;
 3. Atliekų apdorojimas: perdirbimas, pakartotinis panaudojimas ir šalinimas;
 4. Atskyrimo procesai, atliekų apdorojimas ir saugojimas.

Trukmė: 2 valandos

Mokymosi metodai: gyvai ir elektroninėmis priemonėmis. 

Autorius: Maurizio Notarfonso

Tikslas: sutelkti dėmesį į tikslus, kurie padeda darbovietėms efektyviau spręsti saugos ir sveikatos klausimus, bei skatinti darbuotojų sveikatos ir gerovės užtikrinimą.   

Uždaviniai:

 1. Turėti aiškų kasdienių darbą veikiančių rizikų ir pavojų, bei su jais susijusių sveikatos problemų apibrėžimą;
 2. Žinoti ir skatinti naudoti asmenines apsaugos priemones;
 3. Žinoti kaip suteikti pirmąją pagalbą ir labiausiai paplitusių saugos ženklų reikšmes

Trukmė: 1 valanda

Mokymosi metodai (maišytas, gyvai, mokymasis savarankiškai ir t. t.).