Autori: Nastasia Belc, Claudia Mosoiu, Adrian Romedea, Gabriel Mustatea, Maria Șandric

Scop:  Învățarea  elementelor de bază ale sectorului de curățare și dezinfectare. Importanța acestui sector, mediul său de lucru și aspecte problematice. Importanta curățeniei și dezinfecției în industria alimentară.

Obiective:

 1. Înțelegerea mediului de lucru și importanța sectorului de curățare.
 2. Informarea cu privire la curățarea industrială și siguranța la locul de muncă și sănătatea celor care executa operația de curățare.

Durata: 2 ore

Metode de învățare: față în față, e-learning

Autori: Franklin Georgsson, Margeir Gissurarson

Scop: Să ofere studenților o prezentare generală a principalelor pericole biologice, chimice și fizice, asociate cu materiile prime, producerea și manevrarea hranei. Cum este reglementată siguranța alimentară și utilizarea sistemelor de management a siguranței alimentare cum ar fi HACCP. 

Obiective:

 1. Învățarea mai aprofundată a toxiinfecțiilor alimentare și clasificarea acestora. Cum definim siguranța alimentară?
 2. Cunoașterea celor mai importante probleme referitoare la siguranța alimentară. 
 3. Înțelegerea modului în care riscurile și pericolele alimentare sunt în continuă schimbare datorită diverselor evoluții. 
 4. Înţelegerea utilizării sistemului HACCP și a sistemelor de managementul siguranței alimentare în stabilirea controlului produselor alimentare.

Durată: 2 ore

Metode de învățare: față în față, e-learning

Autori: Franklin Georgsson, Margeir Gissurarson

Scop: Să ofere studenților o prezentare generală a principiilor de bază ale igienei alimentare și cum depozitarea și manevrarea alimentelor for afecta siguranța alimentară. Înţelegerea importanței igienei personalului și măsuri de protecție în prepararea și procesarea alimentelor. 

Obiective:

 1. Învățarea principiilor de bază ale depozitării și manevrării alimentelor. Cunoașterea celor mai serioase probleme legate de siguranța alimentară. 
 2. Înţelegerea surselor de contaminare încrucișată și cum poate fi prevenită. 
 3. Învățarea relațiilor dintre buna igienă a personalului și căile de infecție. 
 4. Înțelegerea măsurilor de protecție care pot fi aplicate pentru a asigura siguranța alimentară. 

Durată: 2 ore

Metode de învățare: față în față, e-learning

Autori: Carmen Donet, Alma Milvaques

Scop: Învățarea noțiunilor de bază despre curățare și dezinfecție în industria alimentară,  metode de curățare și dezinfecție precum și substanțele chimice și echipamentele utilizate.

Obiective:

 1. Înțelegerea diferențelor principale dintre curățare și dezinfecție.
 2. Capabilitatea de a alege procedurile optime de curățare și dezinfectare în conformitate cu elementele care vor fi curățate.
 3. Selectarea celui mai potrivit produs chimic în funcție de tipul și nivelul de contaminare.
 4. Cunoașterea principalelor echipamente utilizate în activitățile de curățare și dezinfectare din industria alimentară.

Durată: 2 ore

Metode de învățare: față în față, e-learning

Autori: Carmen Donet, Alma Milvaques

Scop: Să învețe despre complexitatea murdăriei în industria alimentară, să fie în măsură să aleagă un design igienic adecvat, să dezvolte și să utilizeze cu succes planuri de curățare și dezinfecție precum și activități de monitorizare.

Obiective:

 1. Să cunoască majoritatea tipurilor de murdărie în industria alimentară.
 2. Să înțeleagă importanța mașinii, ustensilelor și facilităților de proiectare  pentru a atinge cel mai înalt nivel de igienă.
 3. Să înțeleagă principalele aspecte ale unui plan de curățare ți dezinfecție.
 4. Să știe ce înseamnă monitorizarea curățării și dezinfectării și diferitele metode de realizare a acesteia.  

Durata: 2 ore

Metode de învățare (mix, față în față, e- learning, auto-învățare etc.).

Autori: Gudjon Thorkelsson, Claudia Mosoiu, Carmen Donet, Alma Milvaques

Scop: Reținerea principalelelor caracteristici ale celor patru sectoare ale industriei alimentare și procedurile de curățare și dezinfectare specifice de urmat, pentru a ajunge la un nivel mai ridicat de calitate și siguranță alimentară.    

Obiective:

 1. Cunoașterea celor mai importante caracteristici ale sectorului legume - fructe și proceduri specifice de curățare și dezinfecție aplicabile acestui sector.
 2. Cunoașterea principalelor caracteristici ale industriei cărnii și a procedurilor specifice de curățare și dezinfecție aplicabile acestui sector.
 3. Cunoașterea celor mai importante caracteristici ale industriei băuturilor și a produselor lactate, precum și procedurile specifice de curățare și dezinfecție aplicabile acestui sector.
 4. Cunoașterea celor mai importante caracteristici ale sectorului piscicol, precum și procedurile specifice de curățare și dezinfecție aplicabile acestuia.

Durata: 2 ore

Metode de învățare ( față în față, e-learning, etc.)

Autor: Concha Ávila

Scop: Să ofere imagine de ansamblu asupra gestionării deșeurilor, explicarea tipurilor de deșeuri, reglementările UE și diferitele procese existente pentru tratarea deșeurilor.

Termeni:

 1. Definiția deșeurilor, Regulamentul UE.
 2. Tipuri de deșeuri: municipale, industriale, periculoase, construcții și demolări, agricultură, minerit și deșeuri de ambalaje.
 3. Tratarea deșeurilor: reciclare, reutilizare și eliminare.
 4. Procese de separare, de manipulare și depozitare a deșeurilor.

Durata: 2 ore

Metode de învățare: față în față, e-learning

Autori: Maurizio Notarfonzo

Scop: Să ajute locurile de muncă să abordeze mai eficient problemele de sănătate și de siguranță și să să promoveze sănătatea și bunăstarea angajaților.

Obiective:

 1. Să ofere o înțelegere clară a riscurilor și a pericolelor care afectează munca de zi cu zi și problemele legate de sănătate.
 2. Să promoveze utilizarea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție.
 3. Să ofere cele mai importante noțiuni de prim ajutor și semnele cele mai comune de siguranță.

Durata: 2 ore

Metode de învățare: combinate, față în față, autodidactic, etc.